Kegiatan belajar santri Rumah Tahfidz Al Hilal 6 Cisaranten kembali dilaksanakan. Pada Senin (12/06/2023), adik-adik kita pun mengawali pekannya dengan kembali melaksanakan murajaah Al Quran, tahsin dan tahfidz, hingga sholat berjamaah di Pondok bersama Asatidz di Pondok Rumah Tahfidz Al Hilal 6 Cisaranten sebelum pulang.

Sahabat Al Hilal, Murajaah hafalan sangatlah penting bagi seorang penghafal Al Quran. Tanpa murajaah, kita akan mendapati dirikehilangan banyak hafalan. Maka dari itu, para santri Rumah Tahfidz Al Hilal 6 Cisaranten pun senantiasa rutin melaksanakan kegiatan murajaah hafalan tersebut.

Menutup Kegiatannya dengan Sholat Berjamaah di Pondok
Dokumentasi pesantrenalhilal.com

Selain melaksanakan kegiatan murajaah hafalan, para santri Rumah Tahfidz Al Hilal 6 Cisaranten pun melaksanakan tahsin dan tahfidz, loh!

Sahabat Al Hilal masih ingat kan arti tahsin? Kata tahsin sendiri diambil dari kata dalam bahasa Arab حسَّن – يحسِّن – تحسيناً yang mengandung arti memperbaiki, menghiasi, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari semula. Sebagaimana diketahui, bahwa Al Quran tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang memiliki aturan dalam tiap pembacaannya.

Sebab itulah diperlukan ilmu tajwid dan tahsin untuk menyempurnakan bacaan Al Quran sebagaimana yang disinggung dalam hadis sebelumnya. Jadi, tahsin adalah salah satu cara mencapai kesempurnaan pahala membaca Al Quran.

Sedangkan Tahfidz berasal dari bahasa arab dengan akar kata ha fa zha حفظ yang mempunyai arti menghafal, menjaga, memelihara. Tahfizhul Quran memiiki makna proses penghafaan al quran. Dan orang yang menghafal al quran disebut dengan hafidz.

Dokumentasi pesantrenalhilal.com

Setelah para santri selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengaji, para santri pun melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu sebelum pulang.

Tahukah Sahabat Al Hilal? Manfaat solat berjaamah salah satunya yaitu akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Solat berjamaah melampaui solat sendirian dengan (mendapatkan) 27 derajat.” (HR. Bukhari). Allah SWT pun akan memberi pahala 27 derajat bagi orang yang melaksanakan solat berjamaah.

Jadi, Sahabat Al Hilal jangan ragu untuk solat berjamaah, ya. Seperti yang telah dilaksanakan oleh para santri Rumah Tahfidz Al Hilal 6 Cisaranten!

Youtube: Laziswaf Al Hilal & Pesantren Yatim Alhilal

Penulis: Aisyah

×